Встановити причетність людини до злочину можна по її біологічних матеріалах на місці злочину. Чи можна взяти зразки без її згоди?

15.11.21

Часто у кримінальних справах для встановлення особи правопорушника необхідно провести експертизи для дослідження та порівняння слідів, залишених на місці злочину, та встановлення можливості їх походження від конкретної особи.

Прямої заборони на примусове відібрання біологічних зразків у людини під час розслідування злочинів немає. Дискусію, однак, викликає сама процедура, з огляду на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та інші практичні аспекти. Бо єдиної затвердженої інструкції не існує.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

Для проведення таких досліджень важливим є отримання біологічних зразків особи для порівняння. Це може бути кров, сперма, букальний епітелій, слина, кістки і зуби, волосся тощо.

Доповнюють цей перелік зразки відбитків пальців та окремих частин тіла, голос і манера мовлення людини, зразки почерку … І все те, що утворюється у процесі життєдіяльності.

На практиці виникає ряд питань у ситуації, коли людина відмовляється надавати зразки для порівняння у добровільному порядку.

КРИТЕРІЇ ЗАКОННОСТІ ПРОЦЕДУРИ

ЄСПЛ виокремлює ряд критеріїв, якими необхідно керуватись при оцінці законності отримання доказів із застосуванням примусу:

— характер та ступінь примусу (заборона використовувати методів, що принижують честь і гідність особи, або таких, що створюють небезпеку для її життя та здоров’я);

— мета отримання та подальше використання отриманих даних (зразки в особи можуть бути отримані поза її згодою лише тоді, коли метою відібрання таких зразків не є виключне бажання отримання доказів обвинувачення цієї особи).

Найбільш поширеними порушеннями прав людини під час реалізації процедури відібрання зразків ЄСПЛ визначає катування чи нелюдське поводження, порушення права особи на захист щодо самовикриття та порушення права на повагу до приватного життя.

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Кримінальне процесуальне законодавство визначає процедуру, за якої у разі отримання відмови людини добровільно надати біологічні зразки сторона-ініціатор проведення експертизи може звернутись до суду для отримання дозволу на їх примусове відібрання.

Слабким місцем залишається, власне, можливість виконання такого рішення.

Пояснюється це відсутністю інструкції, яка б закріплювала універсальний порядок проведення примусового відібрання біологічних зразків та тонкою межею інтенсивності дозволеного примусу у кожному конкретному випадку.

«Процедура примусового відібрання зразків у особи має бути здійснена із забезпеченням дотримання процесуальних прав особи під час кримінального переслідування. Порядок отримання доказів на цій підставі має ретельно перевірятись судом з урахуванням усіх обставин справи»

додає Artem Obletov, адвокат кримінальної практики Міллер, юридична компанія.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Порушення загальних засад забезпечення прав людини під час примусового відібрання біологічних зразків може призвести до неможливості використання отриманих доказів у суді. Чи є це доказ захисту або обвинувачення — значення не має.

Така обставина породжує широке коло можливостей для маніпуляцій під час відібрання зразків та свідомого спотворення доказів у справі.