fbpx

Послуги та практики

Практика White-Collar Crime, комплаєнсу та внутрішніх розслідувань

Послуги в межах практики

01

Захист бізнесу

Безпековий аудит бізнесу:

 • Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
 • Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
 • Аналіз фінансової структури бізнесу
 • Аналіз структури приватних активів власника
 • Аналіз кадрової структури та системи оформлення
 • Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
 • Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення 
 • Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
 • Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
 • Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
 • Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

 

Підготовка до перевірок та обшуків:

 • Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
 • Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
 • Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
 • Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
 • Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків
Залишити запит
02

Захист у справах білокомірцевої злочинності (White-Collar Crime)

 • Консультації з питань кримінального законодавства
 • Аналіз кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації
 • Захист інтересів клієнтів на всіх етапах кримінального процесу
 • Захист прав та інтересів бізнесу, що постраждав від білокомірцевої злочинності
 • Представництво інтересів потерпілого бізнесу в судах та органах правопорядку
 • Консультації щодо компенсації збитків та відшкодування втрат
 • Побудова комплексної стратегії та тактики захисту
 • Представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях in absentia (під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду)

 

Податкові та фінансові злочини:

 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з податковими злочинами
 • Консультації щодо дотримання податкового законодавства
 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, маніпуляції на ринку
 • Консультації щодо дотримання вимог фінансового регулювання

 

Захист бізнесу у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності, ІТ та кіберзлочини:

 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з кіберзлочинами
 • Консультації щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформаційної безпеки
 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності
 • Консультації щодо дотримання вимог законодавства про інтелектуальну власність

 

Консультації з питань екстрадиції:

 • Консультації та юридична підтримка у справах про екстрадицію
 • Захист прав клієнтів у процесі екстрадиції

 

Конфіскація активів та повернення вкрадених коштів:

 • Юридичний супровід процесів конфіскації активів
 • Консультації та захист інтересів клієнтів у процесі повернення вкрадених коштів

 

Послуги по Інтерполу:

 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з розшуком Інтерполу
 • Юридична підтримка у випадках червоних повідомлень та зняття з розшуку Інтерполу
 • Консультації щодо міжнародного кримінального права та співпраці з Інтерполом

 

Захист прав в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ):

 • Підготовка і подання заяв до ЄСПЛ щодо порушення прав клієнтів
 • Юридичний супровід справ у ЄСПЛ
 • Захист інтересів клієнтів на всіх етапах процесу в ЄСПЛ

 

Адвокатське розслідування:

 • Проведення адвокатських розслідувань з метою виявлення фактів та збору доказів
 • Аналіз і систематизація зібраних даних для подальшого використання у судовому процесі
 • Співпраця з приватними детективами та експертами

 

Шахрайство:

 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з різними видами шахрайства, включаючи банківське, фінансове, корпоративне шахрайство тощо
 • Консультації щодо заходів запобігання та мінімізації ризиків шахрайства

 

Витік інформації:

 • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з витоком конфіденційної інформації
 • Консультації щодо запобігання витоку інформації та управління інформаційними ризиками
 • Юридична підтримка у розробці та впровадженні політик інформаційної безпеки

 

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

 • Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
 • Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
 • Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
 • Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог
Залишити запит
03

Комплаєнс та внутрішні розслідування

Комплаєнс-аудит:

 • Перевірка відповідності внутрішніх політик і процедур вимогам законодавства та галузевим стандартам
 • Ідентифікація ризиків невідповідності

 

Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур:

 • Створення ефективних політик і процедур для забезпечення відповідності
 • Впровадження системи внутрішнього контролю

 

Навчання та підвищення обізнаності з питань комплаєнсу:

 • Проведення тренінгів для співробітників з питань комплаєнсу
 • Підвищення обізнаності про комплаєнс серед керівництва і персоналу

 

Моніторинг і оцінка комплаєнсу:

 • Постійний моніторинг дотримання комплаєнсу
 • Регулярні оцінки ризиків та відповідності

 

Розслідування та реагування на інциденти:

 • Розслідування (у тому числі транскордонні) випадків порушень комплаєнсу
 • Розробка та впровадження планів дій для усунення порушень
 • Проведення розслідувань з міжнародним елементом з урахуванням вимог українського та міжнародного законодавства
 • Співпраця з міжнародними регуляторами та органами правопорядку

 

Консультації з регуляторних питань:

 • Консультації щодо відповідності законодавчим та регуляторним вимогам
 • Юридична підтримка під час взаємодії з регуляторними органами

 

Управління етичними питаннями:

 • Розробка та впровадження етичних кодексів і стандартів
 • Підтримка у вирішенні етичних дилем і конфліктів

 

Антикорупційні програми:

 • Розробка і впровадження антикорупційних політик і процедур
 • Навчання з питань антикорупційних заходів

 

Управління конфліктом інтересів:

 • Розробка і впровадження політик управління конфліктом інтересів
 • Консультації та підтримка у випадках потенційних конфліктів

 

Комплаєнс-підтримка при злиттях і поглинаннях:

 • Оцінка комплаєнс-ризиків при злиттях і поглинаннях
 • Консультації з питань інтеграції систем комплаєнсу

 

Програми захисту викривачів:

 • Створення каналів для повідомлення про порушення
 • Захист прав викривачів і забезпечення конфіденційності
 • Судові спори з викривачами

 

Оцінка та управління санкційними ризиками:

 • Моніторинг санкційних списків і перевірка контрагентів
 • Консультації з питань дотримання санкційних режимів

 

Комплаєнс персональних даних:

 • Відповідність вимогам GDPR та інших законодавчих актів щодо захисту даних
 • Розробка політик і процедур захисту персональних даних

 

Перевірка бекграунду (Background Check):

 • Перевірка кандидатів на роботу, постачальників та контрагентів на предмет наявності негативної інформації або ризиків
 • Використання міжнародних баз даних для перевірки достовірності інформації

 

Дотримання FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) та UKBA (UK Bribery Act):

 • Консультації щодо дотримання вимог Закону США про іноземні корупційні практики (FCPA)
 • Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до FCPA
 • Консультації щодо дотримання вимог Закону Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UKBA)
 • Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до UKBA

 

Торгівельний комплаєнс:

 • Консультації з питань дотримання вимог національного та міжнародного торговельного законодавства
 • Розробка та впровадження політик і процедур для забезпечення відповідності експортному контролю та митним регулюванням
 • Перевірка контрагентів і транзакцій на відповідність вимогам торгівельних санкцій та ембарго
 • Навчання співробітників щодо вимог торгівельного комплаєнсу та управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
Залишити запит

Практика вирішення спорів

Послуги в межах практики

01

Супровід комерційних спорів

Корпоративні конфлікти:

 • Супровід вирішення конфліктів щодо порушення умов домовленостей, корпоративного, партнерського, інвестиційного договорів
 • Супровід вирішення конфліктів на етапі виходу з бізнесу
 • Супровід вирішення конфліктів на етапі залучення нових інвесторів, партнерів, співвласників, акціонерів, учасників
 • Супровід вирішення конфліктів на рівні Наглядових рад, Правління, загальних зборів учасників. Супровід скасування рішень, прийнятих колективними органами компанії

 

Спори, що виникають під час укладення, виконання та припинення договорів:

 • Супровід переговорів щодо розстрочення, відстрочення, погашення заборгованості за договорами
 • Супровід припинення договорів в позасудовому та судовому порядку
 • Досудове вирішення спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості
 • Супровід судових спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості: стягнення основного боргу, інфляційних втрат, 3 % річних, штрафних санкцій
 • Супровід фактичного стягнення заборгованості на етапі виконавчого провадження
 • Супровід спорів із застосуванням форс-мажорів, зокрема внаслідок повномасштабної війни
 • Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару при купівлі-продажу, поставці
 • Супровід застосування правових наслідків передання товару неналежної якості
 • Супровід притягнення підрядника до відповідальності за неналежну якість роботи
 • Супровід вирішення конфліктів між керівництвом материнської компанії за кордоном і дочірньої компанії в Україні
 • Супровід вирішення конфліктів щодо виплат дивідендів, часток, опціонів та інших фінансових питань між акціонерами та партнерами

 

Трудові спори:

 • Надання консультацій та юридичних висновків з питань звільнення працівників
 • Аналіз обставин звільнення на предмет порушення трудового законодавства
 • Супровід оскарження актів перевірки інспекції з охорони праці
 • Супровід трудових спорів з Держпраці
 • Супровід досудового врегулювання трудових конфліктів
 • Супровід спорів щодо захисту бізнесу проти працівників після звільнення
 • Супровід спорів щодо захисту топменеджерів і директорів після звільнення
 • Супровід спорів з питань виплат заробітної плати, премій, бонусів

 

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

 • Захист прав інвесторів у проєкти будівництва
 • Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
 • Супровід тендерних спорів
 • Оскарження рішень державних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
 • Спори щодо права на нерухоме майно
 • Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками

 

Спори бізнесу з банками:

 • Супровід зміни умов кредитних договорів
 • Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
 • Супровід продажу кредитного портфеля
 • Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
 • Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

 

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

 • Захист прав інвесторів у проєкти будівництва
 • Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
 • Супровід тендерних спорів
 • Оскарження рішень держаних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
 • Спори щодо права на нерухоме майно
 • Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками

 

Спори бізнесу з банками:

 • Супровід зміни умов кредитних договорів
 • Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
 • Супровід продажу кредитного портфеля
 • Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
 • Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

 

Спори щодо захисту права власності:

 • Супровід зняття арештів з майна виконавцями та судом 
 • Визнання правочинів щодо відчуження майна недійсними
 • Витребування майна з чужого незаконного володіння
 • Визнання права власності на майно та майнові права
 • Повернення майна набутого чи збереженого без достат­ньої правової підстави
 • Відшкодування завданої власнику майнової та моральної шкоди
 • Визнання незаконними актів державних органів, ор­ганів місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном
 • Переведення прав та обов´язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової влас­ності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника да­ної спільної власності на переважне право купівлі
Залишити запит
02

Захист від рейдерства

Безпековий аудит бізнесу:

 • Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
 • Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
 • Аналіз фінансової структури бізнесу
 • Аналіз структури приватних активів власника
 • Проведення аудиту партнерів на предмет доступу до ресурсів бізнесу та реальної можливості вилучення активів
 • Проведення аудиту посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та фінансів
 • Проведення аудиту конкурентів на предмет ризиків участі в рейдерстві
 • Розроблення дорожньої карти з виявленими ризиками та конкретними діями для їх мінімізації
 • Корпоративна реструктуризація та оформлення додаткових юридичних дій і запобіжників для захисту активів від рейдерства
 • Проведення інших юридичних дій для захисту інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення рейдерів
 • Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час рейдерства
 • Розроблення стратегії захисту активів у разі рейдерства

 

Захист під час рейдерства:

 • Адвокатський супровід під час фактичного здійснення рейдерства
 • Залучення правоохоронних органів для зупинення рейдерства
 • Супровід подання скарг на незаконні дії органів влади, що сприяють рейдерству
 • Супровід справи в Офісі протидії рейдерству: від підготовки скарги до виконання рішення
 • Супровід судового оскарження незаконної державної реєстрації
 • Супровід судового оскарження фактичного блокування бізнесу
 • Супровід виконання рішень про перереєстрацію бізнесу й повернення активів законному власнику
 • Представництво інтересів під час розслідування та судового розгляду справ проти рейдерів
Залишити запит
03

Мобілізація та бронювання

 • Супровід процедури визнання підприємства критично важливим
 • Супровід процедури бронювання співробітників
 • Супровід оскарження рішень органів і незаконних дій щодо мобілізації та бронювання 
 • Поточні консультації працівників і спеціалістів з питань мобілізації та військового обліку
 • Консультації щодо правил комунікації з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
 • Щомісячний абонентський супровід бізнесу (консультацій роботодавців щодо їх прав та обовʼязків та працівників з питань мобілізації)
 • Проведення корпоративних тренінгів: «Бізнес та ризики воєнного часу: новий закон про мобілізацію», «Мобілізація від А до Я»
Залишити запит

Податкова безпека

Послуги в межах практики

01

Податкова безпека

Супровід податкових перевірок:

 • Проведення юридичного аудиту бізнесу
 • Супровід підготовки до перевірок
 • Супровід проведення перевірки
 • Консультування під час проведення перевірок
 • Підготовка документів і відповідей на запити податкової

 

Оскарження результатів податкових перевірок:

 • Підготовка заперечень до акту перевірки
 • Супровід адміністративного оскарження результатів перевірки
 • Підготовка скарги до РБО
 • Супровід судового оскарження результатів перевірки

 

Розблокування податкових накладних:

 • Підготовка пакета документів і пояснень для податкових накладних реєстрація яких зупинена
 • Супровід адміністративного оскарження рішення про відмову в реєстрації податкових накладних
 • Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
 • Супровід судового розблокування податкових накладних
 • Виконання рішення з розблокування податкових накладних

 

Виведення підприємств з ризикових:

 • Підготовка пакета документів і пояснень для виведення підприємства з переліку ризикових  
 • Супровід адміністративного оскарження внесення підприємства до переліку ризикових
 • Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
 • Супровід судового оскарження внесення підприємства до переліку ризикових

 

Дозвільні питання:

 • Отримання ліцензій і дозволів ДПС
 • Оскарження анулювання ліцензій і дозволів ДПС

 

Звітність і взаємодія з ДПС:

 • Ведення поточної комунікації з податковою та підготовка відповідей на запити
 • Підготовка запитів на отримання індивідуальних податкових консультацій
 • Подання декларацій і звітів
 • Консультування та супровід звітності з КІК
 • Консультування щодо знищеної/втраченої податкової звітності

 

Податковий консалтинг:

 • Юридично-податковий аудит бізнесу
 • Аналіз договорів і первинної документації на предмет податкових ризиків
 • Комплаєнс контрагентів на предмет ризиковості та фіктивності
 • Структурування податкового навантаження бізнесу
 • Планування податкового навантаження при плануванні угод
 • Супровід резидентів Дія.City

 

Податкове консультування приватних осіб:

 • Консультування щодо податкових зобов’язань приватних осіб
 • Консультування щодо «податку на розкіш»
 • Консультування щодо КІК
 • Податкова безпека та структурування приватного капіталу
 • Консультування з питань визначення та зміни податкового резидентства

 

Захист в рамках кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків (спільно з практикою White-Collar Crime & Compliance):

 • Захист інтересів під час досудового розслідування
 • Комплексне представництво інтересів у кримінальному провадженні в суді в усіх інстанціях
 • Супровід оскарження незаконних дій і зняття арештів та інших обтяжень з майна та рахунків
Залишити запит