fbpx

#міллерпро Органи, що «займаються» досудовим розслідуванням.

30.09.20

Як і обіцяли презентуємо наш другий пост #міллерпро від Кримінальної практики.

#millerCriminal

Розслідують кримінальні провадження слідчі та дізнавачі. Прокурори керують їх діями у формі процесуального керівництва. Тепер докладніше.

Органи прокуратури.

Органи прокуратури України мають наступний розподіл:
– Офіс Генерального прокурора (центральний орган в системі прокуратури, керує яким Ірина Венедіктова) – організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури;
– Обласні прокуратури – до них належать прокуратури областей, прокуратура АР Крим та м. Севастополя, Київська міська прокуратура;
– Окружні прокуратури – перелік та територіальна юрисдикція таких прокуратур визначається наказом Генерального прокурора;
– Спеціалізована антикорупційна прокуратура – самостійний структурний підрозділ ОГП, на який покладено здійснення нагляду за досудовим розслідуванням детективами НАБУ, підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях. .

Органи, які займаються слідством

До органів, які здійснюють досудове розслідування та дізнання відносяться:
– Національна поліція України – служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
– Служба безпеки України – орган з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;
– Державне бюро розслідувань – на ДБР покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, вчинених службовими особами;
– Державна фіскальна служба України – виявляє кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, провадить оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування;
– Національне антикорупційне бюро України – здійснює розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Чим саме займаються прокурори, тобто процесуальні керівники?

Прокурор контролює слідчих та дізнавачів, щоб вони не виходили за рамки того, що написано в Кримінальному процесуальному кодексі. Тобто, слідчі/дізнавачі розслідують, а прокурори – дивляться чи правильно вони це роблять.

Юридичною мовою це звучить так: прокурори здійснюють процесуальне керівництво над слідчими та дізнавачами.

Вас може це здивувати, але прокурори, згідно закону, самостійні. Тобто, в їх діяльність забороняється втручання будь-яких осіб, що не мають на те законних повноважень. Навіть якщо ця особа – Генеральний прокурор без юридичної освіти або шалена імператриця;)

Прокурор.

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, уповноважений:

– починати досудове розслідування;
– отримувати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;
– доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування;
– доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій або давати вказівки щодо їх проведення, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії;
– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
– скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих;
– ініціювати питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого;
– приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування;
– повідомляти особі про підозру;
– затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання;
– звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
– підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення;
– погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу.

Якщо ви це все прочитали і усвідомили – то наступна інформація точно для вас.

Варто звернути увагу на те, що участь прокурора в суді під час розгляду кримінальних справ є обов’язковою.

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення.

Слідчий.

Слідчий – розслідує (тобто здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні).

Він уповноважений:

– починати досудове розслідування за наявності законних підстав;
– проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії;
– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
– звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
– повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;
– за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
– приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав;
– здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.

Слідчий є самостійним у своїй діяльності. Втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Проте, він повинен виконувати доручення та вказівки прокурора, які звісно не суперечать КПК.

Досудове розслідування здійснюється одним слідчим, але в залежності від важкості розслідування може бути визначено групу слідчих, одних з яким обов’язково буде старшим слідчої групи. Рішення про створення групи прокурорів приймається начальником слідчого відділу.

Дізнавач

Дізнавач під час досудового розслідування наділений повноваженнями слідчого.
Він уповноважений:
– проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання;
– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
– звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;
– повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
– за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
– приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав;
– здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.

Резюмуємо, прокурори здійснюють процесуальне керівництво та нагляд, слідчі та дізнавачі власне розслідують кримінальні правопорушення.

Якщо дочитали пост – ви круті. Якщо з’явилися “???”, пишіть коментарі, ми відкриті до комунікації.

Далі будемо розбиратися зі стадіями кримінального провадження.
Тому до зустрічі наступної середи.