“Вори в законі” тепер в Кримінальному кодексі України.

24.07.20

27 червня 2020 набрав сили Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.” Закон вносить зміни до низки статей 9 розділу Кримінального кодексу України, а також вводить нові склади злочинів, зокрема за створення злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу, звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив або перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, зокрема в статусі “вора у законі”.

Найцікавішим стало саме введення у правове поле терміну “вор у законі”. Дійсно, виділення окремої групи суб’єктів кримінального правопорушення не має жодного підґрунтя, більше того, взагалі незрозуміло навіщо вводиться таке поняття, адже ККУ до змін мав абсолютно зрозуміле та чітко визначене коло суб’єктів вчинення злочинів, здійснених злочинними угруповуваннями та їх членами.

Окрім цього є ще кілька суттєвих недоліків:

1. Вищезгадане поняття не має чітких критеріїв диференціації, за якими можна було б відрізнити “вора у законі” від “керівника злочинного угруповання”, “кримінального авторитету”, інших суміжних термінів тощо.

2. Термін “вор у законі” першочергово з’явився у колі осіб, засуджених до позбавлення волі та які відбувають покарання. Сама сутність терміну “вор у законі” та суб’єктний склад осіб, які складають основну масу таких “ворів у законі” не дозволяють чітко та із дотриманням критерію юридичної визначеності відмежувати такий “спеціальний” суб’єкт від інших осіб, які не є суб’єктами кримінального провадження, але у злочинній ієрархії займають певні “посади” та мають великий авторитет.

3. Неконкретне формулювання диспозицій статей “нових” злочинів. Нечіткі формулювання диспозицій відкривають корупційне вікно для необгрунтованого внесення співробітниками правоохоронних органів інформації про вчинення подібних злочинів до ЄРДР, вчинення тиску на юридичних та фізичних осіб тощо.

Адвокат Практики захисту нашої компанії, Володимир Голієнко:

«Фактично, вважаємо прийнятий Закон України таким, який не зможе виконати свою функцію, оскільки він не має соціального підґрунтя, а його положення майже неможливо застосувати у реаліях сучасної України. Навпаки, його застосування може призвести до утворення в Україні нової касти “ворів у законі”, тобто осіб, засуджених по “новим статтям” ККУ, які будуть вважати себе “авторитетами”, водночас не користуючись повагою “старої” частини кримінального світу, що може призвести до хвилі насильства та “війни ворів у законі”. Дуже схожа ситуація вже мала місце у 60-х роках 20-го століття, коли велика кількість “нових ворів у законі”, зокрема з Грузинської РСР заявили свої права на рівний із “старими” законниками авторитет, що у результаті призвело до хвилі замовних вбивств, сутичок та застосування насильства.»

При цьому основним питанням до законотворця залишається питання щодо походження зазначеного Закону. Так, ще у квітні 2019 року у Російській Федерації було прийнято майже ідентичний закон №46-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности” яким у правове поле і було введено поняття “ вор в законе” та “глава преступной иерархии”.

Дуже цікавий збіг на наш погляд.